EU BLOCKCHAIN MEETUP – 20. oktober 2017

 

 

Vabimo vas na EU Blockchain meetup,  ki bo 20.oktobra 2017 ob 14.00 uri na sejmu inovativnih digitalnih rešitev »Feel the future« v Celju, Slovenija.

Industrija 4.0 se dogaja prav zdaj! Disruptivni poslovni modeli se vse bolj širijo in presegajo tisto, kar pomeni “desruptivno” v tem trenutku.

Blockchain technologija je eno največjih gonil v digitalni transformaciji zasebnega sektorja, javnega sektorja in v gospodarstvu nasploh. Slovenija je prepoznala ogromen potencial Blockchain tehnologije, kot tehnologije, ki lahko hkrati obravnava kompleksne družbene in ekonomske izzive. Preden pa lahko Blockchain tehnologijo uporabimo v celoti, se moramo soočiti s številnimi iziivi, s katerimi se srečujemo na področju davčne ureditve, preprečevanja pranja denarja ipd., tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi in širše.

V zadnjih letih je Slovenija izvedla številne aktivnosti in ukrepe za vzpostavitev ustreznega okolja za razvoj Blockchain tehnologij in njihovo uporabo. Uspešno medvladno sodelovanje se nadaljuje z Blockchain Think Tank-om Slovenija, ki je bil ustanovljen avgusta 2017 in predstavlja odprt prostor, ki omogoča posameznikom, organizacijam, poslovnim in državnim subjektom sodelovanje ter izmenjavo in delitev informacij ter izmenjavo (ali veriženje) idej.

Think tank je en od treh stebrov Blockchain okolja v Sloveniji, katerega vloga je izmenjava in prenos informacij med vsemi relevantnimi deležniki (vlado, raziskovalnim in inovacijskih sektorjem, podjetji in nevladnimi organizacijami), koordinira Ministrstvo za javno upravo. Deluje v okviru Digitalne Koalicije Slovenije in povezuje deležnike iz gospodarstva, države, raziskav in inovacij ter nevladnega sektorja.

Drugi steber predstavlja aktivnosti vlade Republike Slovenije na ravni politik in zakonodaje in se izvaja v so-koordinaciji Ministrstva za javno upravo, kot ministrstva, pristojnega za informacijsko tehnologijo, ki ga vodi minister Boris Koprivnikar, ki je hkrati Pooblaščenec za digitalizacijo Republike Slovenije, ter Kabineta predsednika Vlade republike Slovenije, z državnim sekretarjem Tadejem Slapnikom, koordinatorjem aktivnosti Blockchain tehnologij skozi iniciativo Slovenija – dežela startup-ov.

Tretji steber predstavlja Noordung Blockchain Hub, pristojen za poslovni del blockchain okolja v Sloveniji, ki je namenjen mreženju, razvoju poslovanja ali projektov, poslovnih modelov ter razvoju projektnih idej na osnovi blockchain tehnologij, ki ga koordinira Center Hermana Potočnika Noordunga. Vsi trije stebri predstavljajo okvir blockchain ekosistema v Sloveniji, katerega namen je omogočiti obstoječim podjetjem ali potencialnim podjetniškim pobudam, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologij, razvoj poslovnih idej ter skozi začetno ponudbo žetonov (ICO) zbiranje kapitala za njihovo realizacijo v bližnji prihodnosti.

Slovenija ima aktivno vlogo v uvajanju blockchain tehnologij tudi na evropski ravni, še posebej v sodelovanju z Evropsko komisijo in najbolj naprednimi državami članicami na področju blockchain tehnologij – Estonijo, Luksemburgom in Veliko Britanijo.

Z namenom spodbuditi dialog in sodelovanje pri oblikovanju pravnega in poslovnega okolja na področju blockchain tehnologij vas vabimo k udeležbi na EU blockchain meetup-u, kjer se boste lahko srečali s predstavniki ekosistema poslovnega okolja držav članic EU na področju blockchain tehnologij, predstavniki podjetij, podpornega okolja in predstavniki vlad držav članic, ki želijo pospešiti spremembo razmišljanja, pristopa in regulative, z namenom postati prijazni do podjetij, ki razvijajo svoje produkte ali storitve na osnovi blockchain tehnologij.

Registracija je odprta SPODAJ.

Registationbo odprta do 18. oktobra 2017.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij o sejmu Feelthe future, najdete nawww.feelthefuture.si

 

 

Tadej Slapnik
državni sekretar

Kabinet Predsednika Vlade

Republike Slovenije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU BLOCKCHAIN MEETUP

Program

13.30 – 14.00 Registracija

14.00 – 14.30 Uvodni nagovori

Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo RS
Evropska Blockchain iniciativa, Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS
Ureditev Blockchain tehnologij na EU ravni, predstavnik Evropske komisije (Pierre Marro, DG CONNECT)
14.30 – 15.10 Gradimo ekosistem blockchain tehnologij

Peter Merc, Lemur Legal, SLO Blockchain Think Tank

Jure Pirc, Bitcoin društvo Slovenije

Nejc Novak, Novak Rutar, odvetniška pisarna

Nena Dokuzov, Noordung blockchain Hub
Denis Aurillonis, Compellio
Dražen Kapusta, Blockchain Adria
Primož Ramovš, SLO Blockchain Think Tank

Ervin Uršič Kovač, Iconomi, Slovenija

Erika Pogorelc, Cofound.it, Slovenija

15.10 – 15.25 Vzhajajoče zvezde (predstavitve iz publike):

Luka Birsa, Oglasna platforma za digitalne oglasne panoje
Gregor Novak, Suncontract
Žiga Lukša, Monetizacija spletnih vsebin
Marko Filej, Sportyfi
Dejan Podgoršek, IBM inovacijski center
Goran Jeras, Med kripto in fiat: veriga kooperativ etičnih bank za izboljšano likvidnost MSP

Tamas Leder, MKB Fintechlab

 

15.25 – 15.30 Zaključki meetupa
Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS

15.30 – 17.00 Mreženje

 

 

Organizatorji:

Vlada Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade RS, Ministrstvo za javno upravo, Blockchain Think Tank, Digitalna koalicija, Noordung Blockchain Hub, Celjski sejem

v sodelovanju z:

Evropsko komisijo, Veliko Britanijo in Luksemburgom ter partnerskimi organizacijami.

 

 

 

Prijava

Prijava je zaprta